Tổ chức WTS

Tổ chức WTS là mạng lưới toàn cầu đầu tiên kết nối những doanh nghiệp tư vấn trên khắp thế giới, với sự hiện diện ở hơn 100 quốc gia khác nhau. Từ khi được thành lập vào năm 2003 đến nay, WTS đã thiết lập những chuẩn mực cho hoạt động tư vấn thuế xuyên quốc gia nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu cho các giao dịch xuyên biên giới và tài sản của khách hàng.

Mạng lưới các công ty tư vấn của WTS được lựa chọn dựa trên các tiêu chí mang tính chọn lọc cao, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ hàng đầu được cung cấp đến từng khách hàng. Tổ chức WTS hiện đang được đại diện bởi các công ty thành viên ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổ chức WTS có các thành viên và đối tác tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, điều này tạo điều kiện để chúng tôi cung cấp những ý kiến tư vấn về thuế mang tính toàn cầu với cơ sở vững chắc.

wts-alliance-map

Bản đồ mạng lưới WTS toàn cầu

www.wts.com

Ghé thăm chúng tôi tại https://www.youtube.com/watch?v=yD7ryCY6uxg&list=UU0a3CbBm0x7BDlDHbY2Hhgw