Giới thiệu

Các ấn phẩm của chúng tôi đưa đến cái nhìn tổng quan về các vấn đề tài chính hiện nay. Các ấn phẩm của WTS toàn cầu cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến thuế hiện hành, những thay đổi về mặt pháp lý trong tương lai hoặc các xu hướng sắp tới trong lĩnh vực tài chính.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu các ấn phẩm của các đối tác của chúng tôi, Công ty Luật TNHH Grünkorn & Partner và Công ty TNHH Customs, Trade & Risk Management Services (Việt Nam).