Tuyên bố pháp lý

Bản quyền thuộc Công tyTNHH World Tax Services Việt Nam. Bản quyền được bảo hộ.

Phát triển bởi ITGreen

Chủ sở hữu của www.wtsvietnam.com

Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam

Địa chỉ đăng ký:

Lầu 12, TMS Building

172 Hai Bà Trưng, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Đăng ký ngày 07 tháng 05 năm 2007 (tên gọi cũ là Công ty TNHH MTV Lorenz và Cộng sự (Việt Nam), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 06 tháng 04 năm 2016 với tên Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam)

Mã số thuế: 0304997717

Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: +84 28 7302 5771

Fax: +84 28 6261 8218

Email: info@wtsvietnam.com

Chủ tịch công ty: Ông Wolfram Wilbert Grünkorn.

Điều khoản sử dụng

Toàn bộ nội dung của trang thông tin điện tử này thuộc quyền sở hữu và quyền quản lý của Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam và được bảo vệ theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Quý khách có quyền tải các nội dung này để sử dụng cho cá nhân nhằm mục đích phi thương mại nhưng mọi sửa đổi hay sao chép đối với những nội dung này đều không được chấp nhận. Những nội dung này sẽ không bị sao chép hay sử dụng khác quy định ở trên dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc sử dụng trang thông tin điện tử này phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

Bảo mật

Nhằm cung cấp tốt hơn những dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ người dùng dưới nhiều hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn khi quý khách ghé thăm trang thông tin điện từ của chúng tôi, đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận Thông tin mới. Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê những thông tin này cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Điều khoản về trách nhiệm

Những liên kết được cung cấp theo đây chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện và cung cấp thông tin và không thể hiện sự xác nhận hay chấp thuận của chúng tôi về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến của bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc về nội dung của những liên kết bên ngoài hoặc các liên kết sau đó. Vui lòng liên hệ trực tiếp những trang thông tin của các liên kết bên ngoài này về mọi vấn đề liên quan đến nội dung của những trang này.