Chúng tôi chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. WTS Tax Vietnam cung cấp đầyđủ các dịch vụ liên quan đến thuế và kế toán.

Chúng tôi là một trong số rất ít những doanh nghiệp được cấp phép để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này và không cung cấp dịch vụ kiểm toán vì các dịch vụ này nên được tách biệt.

Là đại lý thuế, WTS có thể thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khai báo thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, nộp đơn xin miễn thuế, giảm trừ thuế hoặc hoàn thuế.

Đối với dịch vụ kế toán, WTS có thể cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.

Dịch vụ Kế Toán Trưởng là một phần quan trọng của dịch vụ Kế toán, WTS có thể cung cấp những Kế Toán Trưởng đủ điều kiện cho hoạt động của khách hàng.

Dịch vụ Kế toán

 • Dịch vụ Kế toán phù hợp với Tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam (VAS)
 • Báo cáo Kế toán phù hợp yêu cầu tổ chức
 • Báo cáo Quản trị nội bộ
 • Tính lương và quản lý nhân sự

Dịch vụ Đại Lý Thuế

Thực hiện các vấn đề về thuế cho tổ chức và cá nhân bao gồm:

 • Khai thuế và nộp thuế thay cho doanh nghiệp
 • Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lập báo cáo quyết toán thuế
 • Lập hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, hồ sơ giảm thuế và hồ sơ ưu đãi thuế
 • Tham gia kiểm toán

Dịch vụ tư vấn thuế

 • Dịch vụ cơ cấu thuế quốc tế
 • Dịch vụ tư vấn tuân thủ quy định pháp luật về thuế
 • Dịch vụ xác định chuyển giá

Dịch vụ Kế Toán Trưởng

 • Cung cấp Kế Toán Trưởng bắt buộc cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 • Giám sát đội ngũ kế toán của khách hàng
 • Kiểm toán nội bộ

LIÊN HỆ!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về WTS Việt Nam hoặc các dịch vụ toàn cầu của chúng tôi, vui lòng liên hệ bên dưới.

Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc của bạn sớm nhất có thể.

LIÊN HỆ